PROJEKT

K cenám elektrickej energie vám najlepšie poradia na infolinke slovenskej energetiky. Cena sa totiž odvíja od predpokladanaj spotreby a maximálneho odoberaného prúdu. Tiež sa prihliada na spôsob vykurovania.

ZSE
zákaznícka linka: 0850 111 555
poruchová služba: 0800 111 567

sadzby pre bežnú spotrebu domácností

SSE
zákaznícka linka: 0850 111 468
poruchová služba: 0800 159 000

sadzby pre bežnú spotrebu domácností

VSE
zákaznícka linka: 0850 123 333
poruchová služba: 0800 123 332

sadzby pre bežnú spotrebu domácností