CENNÍK

Cenu kompletných elektroinštalácií vám vypočítame na základe obhliadky
vášho domu, bytu, alebo iného objektu.

Menšie opravy (vyhoretá zásuvka, pokazený vypínač, dodatočné inštalácie):
Prvá hodina vrátane dopravy 16,60 EUR (500,09 Sk), každá ďalšia začatá: 10 EUR (301, 26 Sk).

Nie som platca DPH.