PONUKA

Montáž:

-elektroinštalácií
- rozvádzačov
- bleskozvodov
- elektrických zariadení do 1000 V
- slaboprúd
- počítačové siete
- zabezpečovacie systémy (aj GSM)
- protipožiarne uzávery a tesnenia

Projektová činnosť

Nákup elektroinštalačného materiálu od výrobcu podľa výberu.

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov