PROJEKT

Bez projektu elektroinštalácií nie je možné získať stavebné povolenie a ani pripojenie k elektrickej sieti zo strany dodávateľa elektrickej energie.
Konzultujte s nami vaše predstavy o silnoprúdových rozvodoch, počítačových sieťach, telefónnej linke (ústredni), zabezpečovacom systéme,...
a my vám zhotovíme projekt.

Východisková revízna správa je potrebná nielen k pripojeniu k elektrickej sieti,
ale aj k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, bez ktorého nie ej možné dom obývať,
vyžaduje si ho banka v prípade hypotekárneho úveru a revízna správa je dôležitá aj pri posudzovaní plnenia prípadných poistných udalostí.